Aanpak

Stop Honger, overwin armoede

Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én gemeenschappen zodat ze kunnen:

Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én gemeenschappen zodat ze kunnen:

Wat we doen:

De route naar succes

Onze duurzame landbouwprojecten zijn gericht op het bereiken van een leefbaar inkomen. Kenmerkend is de geïntegreerde aanpak van inkomensverbetering, voedselzekerheid en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Brenda Akkallo Heifer Nederland

Lees wat we samen met de boerengezinnen bereiken